آتنا دختر ايران ،غيرت ملي يا فرياد خشونت

بجاي دامن زدن به حس خشونت جامعه به دنبال ريشه هاي جنايت ها بگرديم

فردیس نیوز- مدتي است كه فضاي مجازي و رسانه هاي كشور تحت تأثير ' آتنا' دخترك معصوم پارس آبادي است.

پليس با نهايت تلاش متهم را شناسايي نمود و مقامات قضائي بارها به مردم اطمئنان دادند ، خارج از نوبت و بدون هيچ اغماضي به پرونده رسيدگي خواهند كرد.

صد البته با تشييع جنازه باشكوهي كه مردم شريف پارس آباد براي آتنا  برگزار كردند ، به چيزي كمتر از إعدام  آن هم در ملأ عام رضايت نخواهد داد.

ولي آيا اعدام مجرم پرونده آتنا ، آتناهاي ديگر را از خطري كه تهديدشان ميكند در امان نگاه خواهد داشت؟

سالهاست در اين ديار معلول را به چوبه دار مي سپاريم و علت را آزاد ميگذاريم تا در بيمار ديگري تجلي يابد و كودك معصوم ديگري را به قربانگاه ببرد.حس نفرت و انتقام جامعه را فرا گيرد و دوباره با برپايي چوبه داري ديگر ، عطش خشونت در جامعه سيراب گردد.

شايد وقت آن فرا رسيده باشد كه بجاي دامن زدن به حس خشونت جامعه به دنبال ريشه هاي اين جنايت ها بگرديم و بجاي إعدام زود هنگام قاتل آتنا او را به روانشناسان و جامعه شناسنامه بسپاريم، علتها را شناسايي و براي حذف آن خارج از نوبت و بدون هيچ اغماضي اقدام كنيم.

قطعا آدمهايي  در جامعه ما با بيماري كودك آزاري با درجات مختلف درگيرند.

شايد بهتر باشد نشانگان اين بيماري را در رسانه ها و جرايد به مردم معرفي كنيم .

شايد بيماري نزديكي ما باشد كه نيازمند كمك  است

شايد اينگونه بتوان آتنايي ديگر را نجات داد

و احساس امنيت را به جامعه هديه نمود.

حسين كريمي كارشناس ارشد مشاوره خانواده


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه