ورزشی
صفحه ١ از ٢٢ صفحه

مسابقات انتخابی بوکس شهرستان فردیس برگزار خواهد شد

  • ١۴٠١/٠٢/٢٩

به منظور شناسایی استعداد های قهرمانی؛ ...

قهرمانی تیم البرز در مسابقات قهرمانی تنیس کشوری

  • ١۴٠٠/٠۴/٢٩

نوجوانان البرزی در بام کشور ایستادند ...

دروازه بان فردیسی در لیگ پرتقال

  • ١۴٠٠/٠۴/٠۵

دروازه بان فردیسی در لیگ پرتقال ...

غباروبی گلزار شهدای مشکین دشت توسط ورزشکاران فردیس

  • ١۴٠٠/٠٣/٠٩

غباروبی گلزار شهدای مشکین دشت توسط ورزشکاران فردیس ...

حوزه و دانشگاه